Waar staan we voor?

De Holtkampschool is een katholieke basisschool die er naar streeft dat kinderen in een goed pedagogisch klimaat, in een veilige omgeving, met enthousiasme zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers, Verder willen we de creativiteit en de communicatieve vaardigheden van de leerlingen vergroten. Met deze vaardigheden kunnen de leerlingen functioneren in een samenleving, waarin zij hun mogelijkheden kunnen ontplooien en benutten .

De Holtkampschool:

  • heeft oog voor talenten van kinderen

  • biedt doelgericht onderwijs in een professionele werksfeer tussen kinderen, ouders en leerkrachten

Samen staan we sterk!