Groep 7

Hoi! Ik ben (juf) Mariëlle, ik sta op maandag tot en met donderdag voor groep 7. Dit jaar loopt juf Inez op maandag en dinsdag bij ons stage. Op vrijdag staat juf Hanna voor de groep en later dit jaar juf Annette.

In groep 7 vindt het verkeersexamen plaats, zowel de theorie als de praktijk. Voor de theorie oefenen we dan ook erg goed dit jaar. Altijd spannend, maar gelukkig slaagt ieder jaar bijna iedereen weer.

Verder gaan de kinderen in groep 7 verder in op alles wat ze al eerder geleerd hebben. Zo komen er bij rekenen o.a. de breuken, procenten en staartdelingen bij. Bij taal gaan we verder met ontleden, leestekens enzovoort.

Een jaar van hard werken met oog voor het kind en op de toekomst.

 

Mariëlle Lijmbach mlijmbach@prisma-scholen.nl Werkt op maandag t/m donderdag
Hanna Goedee Inval leerkracht Werkt op vrijdag