Welkom bij de Holtkampschool

Op de Holtkampschool staat het pedagogisch klimaat in een hoog vaandel. Hierbij hebben we oog voor talenten van alle kinderen en bieden we doelgericht onderwijs.