Identiteit

Wij zorgen voor elkaar en onze omgeving. Onze leerkrachten besteden iedere dag aandacht aan de sociale veiligheid in de klassen en de school. Alleen als een kind zich veilig voelt komt het tot leren. Binnen onze school is er sprake van een open, informele sfeer waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. Door duidelijke regels en afspraken is er rust in de school. Die rust draagt bij aan een gevoel van veiligheid.

De Holtkampschool is een open rooms-katholieke basisschool. In de omgang met elkaar en het vormgeven van ons onderwijs gaan we uit van de christelijke normen en waarden. Daarbinnen is ieder kind, ongeacht levensbeschouwing, welkom.

Dit betekent in de praktijk dat wij met de methode Trefwoord werken. In deze methode staat iedere periode een levensbeschouwelijk thema centraal. Voor iedere leeftijdsgroep is er elke dag een spel, gedicht, lied, verhaal of bijbeltekst als dagopening. Ook vieren wij samen de christelijke feesten. We dringen niets op aan kinderen en zorgen juist voor dialoog om alle levensbeschouwingen aan bod te laten komen.