Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad waarin ouders en groepsleerkrachten vertegenwoordigd zijn. De leden van de MR worden gekozen door ouders en personeel van de school. 

De rol van de MR op school is meedenken over het schoolbeleid. Zij behartigen de algemene belangen van het personeel, de ouders en de kinderen. Daarnaast overleggen zij over het beleid en het functioneren van de school. In de wet is vastgesteld over welke schoolzaken de MR een adviserende stem heeft en op welke zaken het instemmingsrecht van toepassing is. Ook heeft de MR initiatiefrecht.

De MR vergadert gemiddeld 6x per jaar.

Het team van de Holtkampschool wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Prisma scholengroep.

De personeelsgeleding van de MR wordt gevormd door Erik Traas (voorzitter), Jack van Jole en Kim Jonkers. De oudergeleding bestaat uit: Richard van Baalen, Lennart Nelen en Shanti Sukhraj-Raghoenath. 

Je kunt contact opnemen met de MR via mr@holtkamp-goes.nl