Team

Het team van de Holtkampschool bestaat uit een dynamisch team van
onderwijsprofessionals. Op onze school werken leerkrachten, intern begeleiders,
vakleerkrachten, onderwijsassistenten en conciërges. Daarnaast bieden we elk
schooljaar ook stageplaatsen aan studenten van bijvoorbeeld de Pabo en Scalda, die
leerkracht of onderwijsassistent willen worden.

Martijn

Directeur

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag
•  donderdag
•  vrijdag

Kirsten

Intern Begeleider

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag
•  donderdag

Miranda

Intern Begeleider + Leerkracht groep 6

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag
•  vrijdag
Intern Begeleider
Intern Begeleider
groep 6
Intern Begeleider

Boukje

Leerkracht groep 1

Aanwezig op:

•  donderdag
•  vrijdag

Everdien

Leerkracht groep 1 en groep 1/2b

Onderbouwcoördinator


Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag
•  donderdag
groep 1
groep 1
groep 1
groep 1/2b

Daniëlle

leerkracht groep 1/2a + Beleidsadviseur

Vertrouwenspersoon


Aanwezig op:

• maandag
• dinsdag
• woensdag
Beleidsadviseur
groep 1/2a
Beleidsadviseur

Kim J.

Leerkracht groep 1/2a

Aanwezig op:

•  maandag
•  woensdag
•  donderdag
•  vrijdag

Elisa

Leerkracht groep 1/2b

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag
•  vrijdag

Jorine

Leerkracht groep 3

Aanwezig op:

•  maandag
•  donderdag
•  vrijdag

Kim W.

Leerkracht groep 3 en de Plusklas

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag
•  vrijdag
Plusklas
groep 3
groep 3
Plusklas

Jack

Leerkracht groep 3/4

Vertrouwenspersoon


Aanwezig op:

•  woensdag
•  donderdag
•  vrijdag

Trudy

leerkracht groep 3/4

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag

Corinda

Leerkracht groep 4

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag
•  donderdag
•  vrijdag

Naomi

Leerkracht groep 5

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag

Suzanne

Leerkracht groep 5 en groep 7

Aanwezig op:

•  woensdag
•  donderdag
•  vrijdag
groep 7
groep 5
groep 5

Machteld

Leerkracht groep 5/6

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag
•  donderdag
•  vrijdag

Erik

Leerkracht groep 6

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag
•  donderdag
•  vrijdag

Tim

Leerkracht groep 7

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  donderdag
•  vrijdag

Mariëlle

Leerkracht groep 7/8

Bovenbouwcoördinator


Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag
•  donderdag
•  vrijdag

Renaldo

Leerkracht groep 8

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag
•  donderdag
•  vrijdag

Ype

Vakleerkracht

Aanwezig op:

•  maandag
•  woensdag
•  donderdag
•  vrijdag

Jacqueline

Leerkracht schakelklas

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag

André

Conciërge

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag
•  donderdag
•  vrijdag
hele dag
in de ochtend
in de ochtend
in de ochtend
in de ochtend

Johnny

Conciërge

Aanwezig op:

•  maandag
in de ochtend

Jesse

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

Aanwezig op:

•  dinsdag
•  donderdag

Melissa

Leerkrachtondersteuner

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
•  woensdag
•  donderdag
•  vrijdag

Sandra

Onderwijsassistent

Aanwezig op:

•  woensdag
•  donderdag

Amber

Leraar in opleiding

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
groep 1
groep 1

Nunzia

Leraar in Opleiding

Aanwezig op:

•  maandag
•  dinsdag
groep 5/6
groep 5/6