Groepen

Bij de start van schooljaar 2022-2023 gaan er ongeveer 280 kinderen naar onze school. We werken dit jaar daarom met 13 groepen.

Groepen 1/2

We hebben drie kleutergroepen: groep 1, groep 1/2a en groep 2b. Later in het schooljaar
schuiven wij leerlingen van de instroomgroep (1) door naar 2b en vormen we een 1/2b.
Doorschuiven heeft te maken met het aantal leerlingen in groep 1. Omdat dit onze jongste
leerlingen zijn, willen we die groep klein houden. Over doorschuiven in de onderbouw
worden ouders tijdig geïnformeerd via mail en / of Parro.

Kleuters zijn nieuwsgierig. Ze willen graag alles weten en meemaken. Zo zijn jonge kleuters vaak nieuwsgierig naar wat oudere kinderen al kunnen en willen dit dan zelf ook bereiken. In een combinatiegroep bij de kleuters is daar ruimte voor. Wanneer een kleuter, die net op school is, het bijvoorbeeld interessant vindt om met letters te werken samen met een groep 2 leerling dan is dat mogelijk. Daarnaast leren kinderen van en met elkaar en krijgt de sociaal-emotionel ontwikkeling een impuls doordat de oudere kinderen de jongere kinderen kunnen helpen.

 

Schakelklas

Elke maandag en dinsdag hebben wij een extra kleutergroep. Die groep heet de schakelklas.
In de schakelklas krijgen meertalige kinderen die Nederlands niet als thuistaal hebben, extra
aanbod Nederlandse taal. De schakelklas is een samenwerkingsklas tussen ’t Noorderlicht,
Holtkampschool, RPCZ en gemeente Goes.

 

Groep 3 t/m 8

De midden- en bovenbouw bestaat uit 10 groepen. We werken met twee combinatiegroepen:
groep 3/4 en 6/7. Verder werken wij met enkele groepen. Voorafgaand een volgend
schooljaar bespreken de onderwijsprofessionals met elkaar wat (op basis van
leerlingaantallen, instroom, onderwijsbehoeften) een evenwichtige verdeling van groepen is.
Aan de hand van die gesprekken wordt de formatie bepaald.

 

Voorschoolse- en buitenschoolse opvang (VSO en BSO)

Kinderopvang Kibeo verzorgt in De Spinne de PSZ, VSO en BSO. De VSO is van 7:00 –
8:30. De kinderen worden naar de klas gebracht of mogen als ze wat ouder zijn zelf naar de
klas toelopen. De BSO is van 14:00 – 18:30. Er is helaas geen kinderdagverblijf (babygroep)
op onze locatie, maar deze is slechts twee straten van onze school verwijderd.