Missie en visie

Holtkampschool, eigentijds & betrokken in verbinding met jou!

Op de Holtkampschool staan wij voor:

Eigentijds en vernieuwend onderwijs;

Onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij onze leerlingen, ouders en de gemeenschap;

De school als netwerk rond onze leerlingen (verbinding).

Basisvaardigheden: kennis en vaardigheden dragen bij aan de persoonsvorming van
kinderen en zijn nodig in de maatschappij. Bij het aanleren van strategieƫn maken wij
gebruik van expliciete directe instructie (EDI-model) door de leerkracht.
De zelfstandige toepassing door de kinderen wordt waar mogelijk afgestemd
op de verschillende onderwijsbehoeftes.
Daarnaast worden coƶperatieve werkvormen ingezet om kinderen te activeren en
de motivatie en betrokkenheid te vergroten.

Betrokkenheid: we willen bijdragen aan de betrokkenheid van kinderen door ze te
betrekken bij ons onderwijs. Dat doen wij door ontwikkeling van zelfvertrouwen en
zelfstandigheid van kinderen maar ook door eigenaarschap te stimuleren. Dat betekent dat
we kinderen zoveel mogelijk willen betrekken bij hun eigen leerproces.

Verbinding: op de Holtkampschool vinden wij samenwerking met ouders en partners
belangrijk. Daarom zijn wij altijd op zoek naar verbinding door middel van samenwerking om
samen tot zo goed mogelijke kwaliteit van onderwijs te komen.

Brede creatieve ontwikkeling: de creatieve ontwikkeling en talenten van kinderen worden
op onze school o.a. gestimuleerd binnen ateliers. Kinderen komen binnen de ateliers in
aanraking met activiteiten rondom techniek, ICT en kunst. Ook zijn er jaarlijks twee
toneelmiddagen per klas waarbij kinderen optreden voor ouders en grootouders.

Kwaliteitszorg: de Holltkampschool is een lerende organisatie met een jaarlijkse
kwaliteitscyclus. Dat betekent dat de organisatie voortdurend in ontwikkeling is en dat
iedereen die er werkt medeverantwoordelijk is voor de kwaliteit.