Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad met vertegenwoordigers uit groep 5 t/m 8. We
organiseren hiervoor verkiezingen. De kinderen die zich kandidaat willen stellen voor de
leerlingenraad, maken een presentatie met hun speerpunten voor het aankomende
schooljaar. Deze presentatie houden zij in hun eigen groep. Vervolgens kan er gestemd
worden op de kandidaten. De gekozen vertegenwoordiger zit een schooljaar in de
leerlingenraad.

De leerlingen die gekozen worden, vormen samen met de directeur de leerlingenraad. Zij
komen 5x per jaar bij elkaar. Taken van de leerlingenraad zijn:

  • Meedenken en praten over praktische zaken zoals methoden en speelplein. De leerlingen van de leerlingenraad komen zelf met voorstellen.
  • Meehelpen met organiseren van activiteiten.
  • De kinderen die in de leerlingenraad zitten praten met hun klasgenoten over ideeën en voorstellen. Na een leerlingenraadvergadering vertellen de kinderen van de leerlingenraad in de klas of de plannen door kunnen gaan en hoe.
  • De leerlingenraad houdt in de gaten wat er nodig is in de school.
  • Eén keer per jaar gaat de leerlingenraad naar het gemeentehuis om te overleggen met andere leerlingenraden.

De leerlingenraad van het schooljaar 2022-2023 bestaat uit: Worden in november gekozen.