Ouderparticipatie

De grote betrokkenheid van de ouders is een verrijking voor onze school. Tal van activiteiten
zijn niet mogelijk zonder de enthousiaste inzet en hulp van onze ouders, andere familieleden
en/of vrijwilligers. Er zijn ouders die incidenteel helpen, bijvoorbeeld bij een excursie of bij
een feest. Ook zijn er een aantal vaste groepen:

De activiteitencommissie (AC)

In de AC ouders die de school ondersteunen bij de organisatie van alle feesten en vieringen.
Ook zorgen zij voor de aankleding van de school in een bepaald thema en organiseren zij de
avondvierdaagse. Zou je ook graag structureel mee willen helpen bij activiteiten binnen de
school? Geef je dan via parro of mail op bij juf Kim, lid van de AC:  kwitkam@prisma-scholen.nl
Vele handen maken licht werk!

De luizenouders

Na iedere vakantie plant de werkgroep een luizencontrole om hoofdluis tegen te gaan. De
luizencontrole start om 8:30 en je bent ongeveer twee uur bezig. Dit is meteen gezellig
moment om onder het genot van een kopje koffie te praten met de andere ouders. Wil je
aansluiten, maar kun je niet iedere keer? Dat is geen probleem. Je wordt toegevoegd aan de
appgroep en per keer wordt gevraagd wie er kan deelnemen. Opgeven kan via mail bij onze
directeur, Martijn van den Aarssen: mvandenaarssen@prisma-scholen.nl