Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen op onze school. Zij geven adviezen over onder andere de begroting, beleidsplannen en het aanpassen van het schoolregelement.
Voorzitter: Ype Coorens
Secretaris: Everdien Vermeulen
Leden: Kim Jonkers (personeel)
Richard van Baalen (ouder)
Gert Jacobusse (ouder)
Lenneke Clement (ouder)