Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeelsleden en ouders.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen op onze school.

Daarnaast geeft de MR adviezen over onder andere de begroting, beleidsplannen en het aanpassen van het schoolregelement.

Voorzitter:
Ype Coorens

Secretaris
:
Everdien Vermeulen

Leden
:
Kim Jonkers (personeel)
Richard van Baalen (ouder)
Gert Jacobusse (ouder)
Lenneke Clement (ouder)