Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeelsleden en ouders.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen op onze school.

Daarnaast geeft de MR adviezen over onder andere de begroting, beleidsplannen en het aanpassen van het schoolregelement.

Voorzitter:
Erik Traas

Secretaris
:
Eveline van den Ban

Leden
:
Jack van Jole (personeel)
Richard van Baalen (ouder)
Lennart Nelen (ouder)
Lenneke Clement (ouder)