Schooltijden

Op de Holtkampschool wordt gewerkt
met het vijf gelijke dagen model:

Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 14.00 uur